ClickCease

odcisk

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

McDart GmbH
reprezentowana przez prezesa Ralf Rademacher, Thorsten Streletz

Olper Straße 34
57399 Kirchhundem
Niemcy
Telefon: 00492764261800
E-Mail: [email protected]
VAT UE.: DE287840427
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Siegen
Numer w rejestrze handlowym HRB 9986


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

Od 11.11.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.

0,00 €*
Zur Kasse
Loading...
Przesyłanie plików, proszę czekać...